Mực in mã vạch - Giấy decal in mã vạch giá rẻ

Mực in mã vạch - Giấy decal in mã vạch giá rẻ

Mực Ribbon WAX 110x300m: 

Mực Ribbon SUPER WAX 110x300m:

Decal thường 3 tem:

Decal cảm nhiệt 2 tem cho máy in mã vạch trực tiếp:

Decal Xi bạc, decal PVC, Decal thường theo yêu cầu: