Phần mềm quản lý bán hàng nhà sách

Phần mềm quản lý nhà sách hỗ trợ quản lý: Nhà sách tổng hợp; Cửa hàng sách, hiệu sách; Cửa hàng văn hóa phẩm.

Phần mềm bán hàng nhà sách

Quản lý khách hàng

Quản lý hàng hóa

Quản lý bán hàng

Quản lý báo giá

Quản lý bán hàng

Quản lý trả hàng

Thiết lập chương trình khuyến mãi

Quản lý công nợ khách hàng

Quản ly kho

Quản lý mua hàng

Quản lý thu - chi - quỹ tiền

EBIZ luôn sẳn sàng giúp bạn

Đăng ký tư vấn phần mềm bán hàng vật liệu xây dựng sắt thép

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG !