Thẻ tích hợp Loyalty & Prepaid

  • Là loại thẻ tích hợp đầy đủ những đặc điểm của thẻ Loyalty tích lũy điểm và thẻ trả trước.

Đặc điểm:

  • Thẻ có thể được sử dùng nhiều lần.
  • Khách hàng nạp tiền trước vào thẻ. Sau đó, dùng thẻ để thanh toán khi mua hàng.
  • Sau mỗi lần nạp thêm (top-up), khách hàng được tặng x% tổng số tiền nạp.
  • Tích luỹ điểm thưởng sau mỗi lần giao dịch mua hàng và có thể thanh toán bằng điểm tích luỹ hoặc dùng điểm để đổi lấy sản phẩm, quà tặng...

Các loại thẻ thông dụng:

  • Coffee Bean Prepaid & Loyalty Card
  • Elianto Privilege Card
  • M Spa Gift Card

Chức năng và lợi ích:

Thẻ Loyalty Prepaid là sản phẩm cung ứng dịch vụ trả trước. Thẻ không chỉ có chức năng thanh toán mà còn có thể sử dụng để tích điểm, chiết khấu dịch vụ,…

  • Gắn chặt doanh nghiệp với khách hàng, nâng cao mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng lên mức mới.
  • Gia tăng bán hàng cho khách hàng mới và khách hàng hiện tại nhờ khách hàng mua hàng nhiều lần.
  • Củng cố, giữ vững vị trí dẫn đầu hay xây dựng thương hiệu, chiếm lĩnh thị trường bán lẻ.
  • Doanh nghiệp nhận được tiền liền đồng nghĩa với việc hàng hóa sẽ bán trong tương lai.
  • Tăng sức mua của khách hàng, tăng doanh thu cho doanh nghiệp.
  • Tăng cường lợi thế cạnh tranh trong tương lai so với các đối thủ cạnh tranh.
  • Cải thiện lợi nhuận của Doanh nghiệp thông qua giải pháp phân tích CRM (Customer Relationship Management)
  • Luôn thấu hiểu và có thể tác động đến thói quen mua sắm của khách hàng.
  • Tiếp xúc và tiếp cận các khách hàng đã được phân khúc phù hợp với các chiến dịch tiếp thị khác nhau.