Thẻ tích hợp Loyalty & Prepaid

       Đặc điểm:

       Các loại thẻ thông dụng:

       Chức năng và lợi ích:

       Thẻ Loyalty Prepaid là sản phẩm cung ứng dịch vụ trả trước. Thẻ không chỉ có chức năng thanh toán mà còn có thể sử dụng để tích điểm, chiết khấu dịch vụ,…