Mã vạch và Các câu hỏi thường gặp về mã số mã vạch

1. Mã số mã vạch là gì? 

Mã số mã vạch (MSMV) là một trong các công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động các đối tượng là sản phẩm, hàng hóa, tổ chức hoặc địa điểm… dựa trên việc ấn định một mã số (hoặc chữ số) cho đối tượng cần phân định và thể hiện mã đó dưới dạng vạch để thiết bị (máy quét) có thể đọc được.

2. Mã số, mã vạch tật phẩm là gì?

Mã số vật phẩm là một dãy các con số dùng để phân định sản phẩm, hàng hóa các bên hoặc địa điểm… trong tất cả các khâu của chuỗi cung ứng gồm: sản xuất, phân phối, vận chuyển, bán buôn, bán lẻ đến tay người tiêu dùng.

Mã vạch là một dãy các vạch tối và khoảng trống song song dùng để thể hiện mã số dưới dạng máy quét (scanner) có thể đọc được.

3. Các loại mã số, mã vạch tiêu chuẩn quốc tế? 

- Mã EAN-13, gồm 13 chữ số và Mã EAN-8 (rút gọn), gồm 8 chữ số: ứng dụng trên các sản phẩm bán lẻ.

- Mã thùng EAN (DUN-14), gồm 14 chữ số: ứng dụng trong việc phân phối, vận chuyển, lưu kho.

- Mã địa điểm GLN, mã số container vận chuyển SSCC: ứng đụng cho nghiệp vụ giao vận…

4. Lợi ích sử dụng mã số mã vạch? 

- Phục vụ bán hàng tự động

- Phục vụ quản l‎í hoạt động sản xuất kinh doanh

- Phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa

- Phục vụ trao đổi dữ liệu điện tử (EDI).

Mã quốc gia Việt Nam đã được Tổ chức mã số mã vạch quốc tế GS1 (trước đây là EAN International) cấp là 893.

5. Làm thế nào để có MSMV trên sản phẩm, hàng hóa? 

Muốn có MSMV trên sản phẩm, hàng hóa của mình, các doanh nghiệp phải đăng ký với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (GS1 Việt Nam) tại các cơ quan nhận hồ sơ

Doanh nghiệp sẽ cấp mã số doanh nghiệp, được hướng dẫn lập mã số vật phẩm và in mã vạch trên sản phẩm, hàng hóa đúng theo các quy định kỹ thuật trong các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Doanh nghiệp phải nộp phí đăng ký và hàng năm phải nộp phí duy trì sử dụng MSMV theo Thông tư 88/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính.

6. Hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV gồm những gì? 

Hồ sơ đăng ký gồm:

- 02 bản đăng ký sử dụng MSMV;

- 02 bản sao giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư có công chứng;

- 01 bảng danh mục sản phẩm.

7. Phí đăng ký sử dụng MSMV? 

- Phí cấp, hướng dẫn MSMV: 1.000.000đ

- Phí duy trì cho năm tiếp theo: 500.000đ

8. Địa chỉ đăng ký sử dụng MSMV? 

Tại Hà Nội:

Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (84-4) 38 36 14 63 – Fax: (84-4) 38 36 17 71/37 56 24 44

Tại TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

Phòng 304, 49 Pasteur, Quận 1, TPHCM

Tel: (84-8) 38 21 75 38 – Fax: (84-8) 38 21 75 38