eBizLoyalty phần mềm quản lý khách hàng - thẻ thành viên - tích điểm

Quản lý chuyên nghiệp - Kiểm sooát online.

Ebiz có dịch vụ thiết kế phần mềm, mẫu báo cáo theo yêu cầu. 

Tư vấn, cài demo miễn phí: 0907.943.968

GIỚI THIỆU

TÍNH NĂNG CƠ BẢN CỦA PHẦN MỀM

QUẢN LÝ CHI TIẾT HỒ SƠ KHÁCH HÀNG

QUẢN LÝ THẺ THÀNH VIÊN - THẺ TÍCH LŨY ĐIỂM - LOYALTY POINT

TÍNH NĂNG CỘNG/ TRỪ ĐIỂM

HỆ THỐNG BÁO CÁO

PHẦN QUYỀN VÀ BẢO MẬT

TIỆN ÍCH CỦA PHẦN MỀM

YÊU CẦU HỆ THỐNG VẬN HÀNH PHẦN MỀM

CÁC PHÂN HỆ KHÁC CỦA PHẦN MỀM

DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ

EBIZ LUÔN SẲN SÀNG GIÚP BẠN