Bán phần mềm bán hàng siêu thị chuyên nghiệp và hiệu quả

Quản lý chuyên nghiệp - Kiểm sooát online.

Ebiz có dịch vụ thiết kế phần mềm, mẫu báo cáo theo yêu cầu. 

Tư vấn, cài demo miễn phí: 0907.943.968

Phần mềm bán hàng siêu thị mini, chuỗi cửa hàng tiện lợi sẽ mang đến cơ hội tối ưu kho hàng và gia tăng tốc độ bán hàng – vốn là những vấn đề thường xuyên gây khó khăn ở siêu thị.

PHẦN MỀM BÁN HÀNG SIÊU THỊ CHUYÊN NGHIỆP VÀ HIỆU QUẢ

XEM ĐẦY ĐỦ TÍNH NĂNG

Phần mềm Xử lý đầy đủ các nghiệp vụ quản lý siêu thị

Quản lý kho hàng hóa dễ dàng bằng phần mềm

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG

Đẩy nhanh tốc độ tính tiền cho khách hàng

Phần mềm hoạt động liên tục và báo cáo thường xuyên

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG

Mô hình hệ thống dành cho chuỗi siêu thị - cửa hàng

MÔ HÌNH PHẦN MỀM BÁN HÀNG CHUỖI SIÊU THỊ CỬA HÀNG