Chính sách quy định quyền riêng tư

Các điều khoản Thu thập và Sử dụng thông tin

Điều khoản chung

 • EBIZ thu thập thông tin cá nhân khi quý vị đăng ký với EBIZ, khi quý vị sử dụng các sản phẩm và dịch vụ do EBIZ cung cấp, khi quý vị ghé thăm các trang web của EBIZ và đối tác. EBIZ cũng còn thu thập các thông tin này thông qua các đối tác kinh doanh hoặc từ các công ty khác.
 • Khi quý vị đăng ký, chúng tôi sẽ đề nghị nhập các thông tin về tên, địa chỉ email, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, nghề nghiệp, và các sở thích cá nhân...Đối với một số sản phẩm và dịch vụ, các thông tin đề nghị còn có địa chỉ, mã số thuế, số chứng minh nhân dân, thông tin về tài chính...Khi quý vị đã đăng ký, và đăng nhập vào các dịch vụ của EBIZ, chúng tôi sẽ nhận biết quý vị để phân biệt với những người chưa đăng ký.
 • EBIZ thu thập các thông tin về các giao dịch của quý vị với EBIZ và với các đối tác kinh doanh của EBIZ, bao gồm các thông tin tài chính về sử dụng sản phẩm và các dịch vụ.
 • EBIZ tự động nhận và ghi vào nhật ký trên máy chủ Web của mình các thông tin về trình duyệt web kết nối đến (địa chỉ IP, cookie, và các trang web đã truy cập).
 • EBIZ sử dụng các thông tin thu thập được cho mục đích sau: Tuỳ biến nội dung và các quảng cáo mà quý vị nhìn thấy. hoàn thành các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ, liên lạc với quý vị, xây dựng các nghiên cứu thị trường, báo cáo thống kê về các khách hàng truy cập đến web site của EBIZ.

Chia sẻ và bí mật thông tin

EBIZ không mua, bán, hoặc chia sẻ các thông tin cá nhân của quý vị với người khác hoặc với các công ty không có quan hệ liên quan đến công việc kinh doanh, ngoại trừ việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà quý vị đã yêu cầu, khi quý vị cho phép, hoặc trong một số điều kiện sau:

 • EBIZ cung cấp thông tin cho các đối tác tin cậy, là những người làm việc nhân danh EBIZ đã được sự thỏa thuận trước. Các công ty này có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý vị để giúp EBIZ liên hệ với quý vị để giới thiệu các dịch vụ, sản phẩm và các hoạt động tiếp thị. Tuy nhiện các công ty này không có quyền tự tiện chia sẻ các thông tin này.
 • EBIZ cung cấp các thông tin này khi cơ quan pháp luật yêu cầu dựa trên các điều khoản quy định theo luật pháp Việt nam quy định.
 • EBIZ thấy sự cần thiết phải chia sẻ các thông tin để thực hiện điều tra, ngăn chặn các hành động bất hợp pháp, các nghi vấn có sự gian lận, các nguy hiểm đến sự an toàn của các cá nhân, vi phạm các điều khoản sử dụng của EBIZ hoặc các liên quan khác về mặt luật pháp.
 • EBIZ chuyển đổi các thông tin về quý vị khi hợp nhất với các công ty khác. Trong trường hợp này EBIZ sẽ thông báo tới quý vị trước khi chuyển đổi các thông tin này và tuân thủ theo các quy định mới.
 • EBIZ hiển thị các quảng cáo dựa trên các thông tin cá nhân để phù hợp với nhu cầu của quý vị. Các quảng cáo này sẽ không tiết lộ các thông tin của quý vị

Sử dụng Cookies

 • EBIZ có thể đặt và truy cập các cookies của EBIZ trên máy tính của quý vị.
 • EBIZ cho phép các công ty có đăng quảng cáo trên các trang web của EBIZ đặt và truy cập các cookies của họ trên máy tính của quý vị. Các công ty khác sử dụng cookies của sẽ tuân thủ các chính sách quản lý quyền riêng tư của học chứ không tuân thủ điều khoản của EBIZ. Các nhà quảng cáo hoặc các công ty khác không có quyền truy cập đến các cookies của EBIZ.
 • EBIZ sử dụng các web beacons để truy cập các cookies trong và ngoài hệ thống mạng các web site và trong việc kết nối với các sản phẩm và dịch vụ của EBIZ.

Các điều khoản Sửa, xóa các thông tin tài khoản

Quy định chung

 • Quý vị có quyền sửa thông tin tài khoản của mình vào bất cứ thời điểm nào.
 • EBIZ bảo lưu quyền để gửi các thông tin liên hệ có liên quan đến các dịch vụ của EBIZ như, các thông báo dịch vụ, các thông báo quản trị, thư điểm tin...cho các tài khoản đã đăng ký với EBIZ mà không phải đề nghị quý vị từ chối nhận.
 • Quý vị có thể xóa tài khoản đã tạo tại EBIZ bằng cách truy cập đến trang quản lý thông tin tài khoản trên web site của EBIZ

Quy định Bảo mật

 • EBIZ giới hạn việc truy cập đến các thông tin cá nhân về quý vị cho các nhân viên quản lý và cung cấp các dịch vụ và sản phẩm theo phạm vi công việc mà họ đảm nhiệm.
 • Hệ thống mạng, phần mềm của EBIZ có khả năng đảm bảo an toàn các thông tin của quý vị

Các thay đổi chính sách đối với các điều khoản quyền riêng tư

 • EBIZ có thể cập nhật chính sách này. Chúng tôi sẽ thông báo tới quý vị về các thay đổi cần thiết về chính sách quyền riêng tư thông qua thư điện tử theo địa chỉ thư điện tử đăng ký trong tài khoản của quý vị tại EBIZ hoặc đăng thông báo trên web site của EBIZ.