eBizWarranty phần mềm quản lý bảo hành sửa chữa

Quản lý chuyên nghiệp - Kiểm sooát online.

Ebiz có dịch vụ thiết kế phần mềm, mẫu báo cáo theo yêu cầu. 

Tư vấn, cài demo miễn phí: 0907.943.968

GIỚI THIỆU

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bảo hành

MỤC TIÊU CỦA PHẦN MỀM

LOẠI HÌNH KINH DOANH CÓ THỂ SỬ DỤNG PHẦN MỀM

TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM

BẢO HÀNH / SỬA CHỮA CÓ TÍNH PHÍ HOẶC KHÔNG TÍN PHÍ

QUY TRÌNH VẬN HÀNH PHẦN MỀM

Bước 1. Nhận hàng --> Kiểm tra tình trạng máy --> làm phiếu hẹn khách hàng khi nào xong thì trả hàng

Bước 2. Tách tình trạng bảo hành

Bước 3. Trả hàng khách hàng --> hoàn tất

BẢO HÀNH ĐIỆN TỰ - TÍCH HỢP VỚI APP ZALO

HỆ THỐNG BÁO CÁO

PHÂN QUYỀN VÀ BẢO MẬT

TIỆC ÍCH CỦA PHẦN MỀM

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

CÁC PHÂN HỆ KHÁC

EBIZ LUÔN SẲN SÀNG GIÚP BẠN

Đăng ký tư vấn phần mềm quản lý bảo hành sửa chữa