Quản lý khách hàng thẻ thành viên tích điểm thẻ quà tặng

QUAN LY THE THANH VIEN TICH LUY DIEM PHAN MEM BAN HANG EBIZ
    • Thông tin của khách hàng được lưu trong phần mềm đầy đủ theo nhiều tiêu chí để sử dụng trong việc lập các kế hoạch tiếp thị cũng như kế hoạch khuyến mãi.
    • Đối với mô hình chuỗi cửa hàng bán lẻ, mô hình cấp thẻ thành viên (thẻ VIP) đã trở thành cách phổ biến để giữ chân các khách hàng thân thiết. Phần mềm hỗ trợ đầy đủ các công cụ để bạn có thể cấp phát thẻ cũng như lập các chính sách khuyến mãi, tích điểm chung hoặc riêng cho từng loại thẻ VIP.
    • Các chính sách khuyến mãi, tích điểm được phần mềm tự động tính toán áp dụng lên hóa đơn bán hàng mà nhân viên không cần phải thao tác thêm.
    • Phần mềm cũng hỗ trợ bạn phát hành các loại thẻ quà tặng (Gift Voucher).

Xem thêm tính năng >> Quản lý chính sách khuyến mãi, tiếp thị makerting, gửi sms, email