Quản lý mua hàng

TINH NANG QUAN LY MUA HANG PHAN MEM QUAN LY BAN HANG EBIZ
    • Nhân viên mua hàng có thể lập đơn đặt hàng với nhà cung cấp theo nhu cầu của cửa hàng, nhân viên bán hàng, theo định mức tồn kho hay theo báo cáo lịch sử bán hàng.
    • Nhận viên mua hàng lập hóa đơn mua hàng sau đó chuyển qua kho để lập phiếu nhập kho nhập hàng hóa vào kho.
    • Trong trường hợp hàng hóa không đạt chất lượng thì nhân viên mua hàng có thể lập phiếu trả hàng nhà cung cấp để trả lại hàng hóa.
    • Từ thông tin mua hàng phần mềm sẽ tự động tín ra giá vốn hàng bán để phục vụ cho việc lập báo cáo nhập xuất tồn và lợi nhuận ròng.
    • Phần mềm bán hàng cho phép import phiếu mua hàng từ file excel theo mẫu giúp tiết kiệm thời gian nhập dữ liệu.

Xem tiếp tính năng >> Quản lý thu chi - công nợ khách hàng nhà cung cấp