Phần mềm bán hàng mắt kính

Phần mềm quản lý bán hàng là công cụ không thể thiếu nhắm nâng cao hiệu quả quản lý cửa hàng mắt kinh hay chuỗi cửa hàng mắt kính.

Phần mềm bán hàng Mắt Kính

Chức năng chính của phần mềm bán hàng mắt kính

  • Phần mềm quản lý bán hàng tích hợp phân hệ quản lý kho hàng
  • Có thể tùy chỉnh chọn các kho, chuyển từ kho này sang kho kia
  • Tính năng định nghĩa các loại xuất kho và nhập kho
  • Phân hệ quản lý kho hàng giúp các nhà quản lý tối ưu lại bài toán tồn kho
  • Phần mềm quản lý phiếu đặt hàng xuất: Thông tin về hàng hóa và nhà cung cấp, tiền thuế VAT,…
  • Phần mềm quản lý bán hàng tích hợp quản lý phiếu nhập: Phiếu lưu thông tin về thuế VAT, kỳ hạn thanh toán, tổng tiền giảm giá …
  • Chức năng quản lý phiếu xuất trả hàng
  • Chức năng quản lý phiếu chi tiền: Phiếu chi tiền sẽ lưu trữ tất cả các thông tin đã chi như nhà cung cấp, lý do chi, tổng cộng, tiền mặt
  • In phiếu đo mắt
  • Chăm sóc khách hàng, sms
  • Thẻ thành viên tích lũy điểm cho khách hàng
  • Chính sách giảm giá tự động cho tất cả cửa hàng hay từng cửa hàng
  • Chính sách giảm giá tự động cho từng loại thẻ thành viên
  • Các báo cáo bán hàng, kho, doanh thu doanh số, quỹ tiền mặt đa dạng