TƯ VẤN phần mềm quản lý spa chuyên nghiệp

Quản lý chuyên nghiệp - Kiểm sooát online.

Ebiz có dịch vụ thiết kế phần mềm, mẫu báo cáo theo yêu cầu. 

Tư vấn, cài demo miễn phí: 0907.943.968

Phần mềm quản lý spa giúp bạn quản lý các trung tâm spa, hair salon, massage beauty salon và thẩm mỹ viện một cách chính xác, hiệu quả, hiện đại và chuyên nghiệp.

Quản lý đầy đủ thông tin hồ sơ khách hàng

Quản lý danh mục mặt hàng, dịch vụ, package trong phần mềm

Quản lý nhân sự và chấm công

Phần mềm hỗ trợ sẵn một module chấm công đơn giản bằng tay.

Quan lý kho

Quản lý các giao dịch

Theo dõi lịch book, tình trạng phòng, tình trạng nhân viên

Hệ thống Báo cáo

MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHUỖI SPA BEAUTY HAIR SALON MASSAGE

MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHUỖI SPA BEAUTY HAIR SALON MASSAGE