Hệ thống báo cáo, bảo mât phân quyền và tiện ích của phần mềm

Báo cáo trong phần mềm

  • Hỗ trợ nhiều báo cáo về nhập xuất tồn kho, doanh thu, công nợ, doanh số bán hàng, tiền mặt, gửi ngân hàng theo cửa hàng, nhân viên.
  • Các báo cáo có trong phần mềm đều có thể xem trên web hay điện thoại, máy tính bảng (android), ipad, iphone.
  • Các báo cáo có thể xuất ra file excel để phục vụ cho các công việc thống kê khác.

Báo cáo quản trị bán hàng

Từ dữ liệu của phần mềm có thể lập được các báo cáo quản trị bán hàng tùy theo nhu cầu:

  • Phân tích tình hình tăng trưởng theo doanh số của toàn công ty và từng mặt hàng theo thời kỳ: tháng, quý, năm.
  • Phân tích tình hình tăng trưởng lợi nhuận của toàn bộ công ty và từng mặt hàng theo thời kỳ: tháng, quý, năm.
  • Phân tích tỷ trọng theo doanh số của từng mặt hàng so với doanh số của tất cả các mặt hàng.
  • Phân tích tỷ trọng theo lợi nhuận của từng mặt hàng so với lợi nhuận của tất cả các mặt hàng.
  • Phân tích tỷ trọng doanh số bán hàng của từng nhân viên kinh doanh, tổ nhân viên kinh doanh so với doanh số của toàn bộ công ty.
  • Phân tích tỷ trọng lợi nhuận bán hàng của từng nhân viên kinh doanh, tổ nhân viên kinh doanh so với lợi nhuận của toàn bộ công ty.
  • Phân tích tình hình tăng trưởng doanh số theo khu vực cho toàn bộ các mặt hàng và từng mặt hàng.
  • Phân tích tình hình tăng trưởng lợi nhuận theo khu vực cho toàn bộ các mặt hàng và từng mặt hàng.
  • Liệt kê danh sách các mặt hàng bán chạy nhất.
  • Liệt kê các mặt hàng có doanh số cao nhất.
  • Liệt kê các mặt hàng có lợi nhuận nhiều nhất.
  • So sánh doanh số, lợi nhuận của toàn bộ công ty và theo từng mặt hàng giữa hiện tại và năm trước

Bảo mật và tiện ích

  • Phần mềm hỗ trợ cài đặt phần mềm theo vai trò của nhân viên sử dụng phần mềm. Sau khi cài đặt xong thì chỉ nhân viên có quyền mới được phép thao tác các chức năng tương ứng. Việc này sẽ đảm bảo tính bảo mật một số thống tin mà nhân viên không được phép thấy và không được phép làm.

Công nghệ sử dụng trong phần mềm quản lý bán hàng

  • Phần mềm được xây dựng trên công nghệ hiện đại của Microsoft là .Net và MS SQL Server, android, ios

Ngôn ngữ hỗ trợ

  • Phần mềm hỗ trợ 2 ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh