ỨNG DỤNG MÃ VẠCH TRONG QUẢN LÝ BÁN HÀNG & KIỂM SOÁT TỒN KHO

LỢI ÍCH : 

1. Giảm chi phí hoạt động của doanh nghiệp, tăng lợi nhuận 

2. Tăng tính cạnh tranh trên thị trường nhờ đáp ứng nhanh yêu cầu của khách hàng & giá thành sản phầm thấp 

3. Chủ động được nguồn vốn nhờ tồn kho thấp 

4. Hệ thống mã vạch xác định chính xác và nhanh chóng mã xếp giá cũng như các mã hiệu khác nhau của ấn phẩm , tăng tốc độ của nghiệp vụ quản lý ấn phẩm, nghiệp vụ mượn trả. 

5. Với sự tích hợp và hỗ trợ chặt chẽ trong hệ thống quản lý nghiệp vụ, mã vạch cho phép giảm các thao tác nhập số liệu, hạn chế tối đa nhầm lẫn trong các hoạt động nghiệp vụ.

ỨNG DỤNG MÃ VẠCH TRONG QUẢN LÝ BÁN HÀNG & KIỂM SOÁT TỒN KHO

GIẢI PHÁP GIÚP CHO KHÁCH HÀNG

QUẢN LÝ BÁN HÀNG

1. Phân hệ bán hàng 

2. Phân hệ quản lý khách hàng 

3. Theo vết hàng bán ra, hàng bảo hành 

LỢI ÍCH