Phần mềm quản lý bán hàng cửa hàng bia, nước ngọt và nước giải khát

Phần mềm quản lý bán hàng cửa hàng bia, nước ngọt và nước giải khát giúp giảm tải nhanh chóng các công việc thủ công dẫn dễ đến sai xót từ khâu bán hàng đến khâu chiết rót, kiểm tra …, giúp người bán hàng nhanh và thuận tiện hơn, giúp các lãnh đạo có thể quản lý một cách hiệu quả.

Phần mềm bán hàng bia, nước ngọt, nước đóng chai

Các chức năng chính của phần mềm

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

EBIZ luôn sẳn sàng giúp bạn

Đăng ký tư vấn phần mềm