Máy quét mã vạch Zebex Z-3100 giá rẻ

Máy quét mã vạch (barcode) Zebex Z-3100 giá rẻ

Giới thiệu máy quét mã vạch Zebex Z-3100

Thông số của máy quét mã vạch Zebex Z-3100

Giá bán đã có chân đế