Phần mềm quản lý bán hàng phụ tùng xe máy, ô tô

Phần mềm quản lý bán hàng phụ tùng xe máy, ô tô giúp quản lý công việc bán hàng một cách đơn giản nhất.

Chức năng quản lý xuất kho: Cập nhập các thông tin về phiếu xuất kho, cập nhật số lượng còn lại trong kho, đồng bộ dữ liệu giữa các kho trong hệ thống

Phần mềm quản lý bán hàng phụ tùng

Chức năng chính của phần mềm:

1. Quản lý danh mục

2. Quản lý đơn bán hàng

3. Quản lý đơn nhập hàng

4. Quản lý kho:

5. Quản lý công nợ:

6. Quản lý doanh thu:

7. Quản lý thu chi

Lợi ích của khách hàng khi sử dụng phần mềm quản lý bán hàng: