Quản lý thu chi - công nợ khách hàng nhà cung cấp

QUAN LY THU CHI CONG NO PHAN MEM QUAN LY BAN HANG EBIZ

Kế toán có thể quản lý thu chi đầy đủ chính xác:

  • Thu chi: bán hàng, mua hàng

  • Thu chi theo các hạng mục chi phí khác được định nghĩa trước

  • Quản lý quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

  • Quản lý công nợ chi tiết khách hàng

  • Quản lý công nợ khách hàng theo phiếu bán hàng

  • Quản lý công nợ khách hàng theo nhân viên bán hàng

  • Quản lý công nợ tổng hơp khách hàng

  • Quản lý công nợ chi tiết nhà hàng cung cấp

  • Quản lý công nợ tổng hợp nhà cung cấp

Xem tiếp tính năng >> Quản lý hàng hóa sản phẩm