Quy trình đặt hàng-Triển khai-Hỗ trợ sử dụng

Quy trình triển khai demo hỗ trợ sử dụng

Quy trình đặt hàng - triển khai - hỗ trợ sử dụng

Quy trình cài đặt và hướng dẫn sử dụng

Cài đặt và hướng dẫn sử dụng qua internet:

1)     Quý khách hàng cung cấp các file excel danh mục ban đầu và điện thoại cho nhân viên của eBusiness theo số: 028 3603 1502  -  028 3948 5939

2)     Nhân viên eBusiness sẽ thực hiện import các file excel vào phần mềm

3)     Nhân viên eBusiness sẽ gửi bạn các file cần chuẩn bị để cài đặt phần mềm vào máy tính

4)     Quý khách hàng download chương trình teamviewer về máy tính: chạy và cung cấp cho nhân viên eBusiness ID và Password

5)     Nhân viên eBusiness sẽ thực hiện cài đặt phần mềm lên máy tính của Quý khách hàng và hướng dẫn sử dụng phần mềm qua yahoo, skype, điện thoại,…

6)     Phần mềm được bảo hành miễn phí 2 năm. Trong 2 năm nếu bạn có muốn thêm một số mẫu báo cáo mà dữ liệu đã có sẳn trong phần mềm eBusiness sẽ thêm cho bạn không tính phí

Cài đặt và hướng dẫn sử dụng trực tiếp tại địa chỉ khách hàng:

1)     Quý khách hàng cung cấp các file excel danh mục ban đầu

2)     Nhân viên eBusiness sẽ thực hiện import các file excel vào phần mềm

3)     Nhân viên eBusiness sẽ đến địa chỉ của quý khách hàng cài đặt và hướng dẫn sử dụng

Quy trình hỗ trợ sử dụng

1)     Khi sử dụng phần mềm Quý khách hàng cần hỗ trợ thì Quý khách hàng liên lạc với nhân viên eBusiness qua điện thoại : 028 3603 1502  -  028 3948 5939

2)     Quý khách hàng download chương trình teamviewer về máy tính: chạy và cung cấp cho nhân viên ebusiness ID và Password. Thông thường sau khi cài đặt nhân viên eBusiness đều chép phần mềm này vào máy tính cho Quý khách

3)     Nhân viên eBusiness sẽ kiểm tra lại phần mềm và hỗ trợ Quý khách xử lý

4)     Trong trường hợp không xử lý được nhân viên eBusiness sẽ đến địa chỉ của quý khách hàng để xử lý trực tiếp