Quản lý chuỗi cửa hàng chuỗi phân phối nhiều điểm bán hàng

Đối với khách hàng có chuỗi cửa hàng – nhiều điểm bán hàng phần mềm hỗ trợ 2 mô hình quản lý:

    • Mô hình chuỗi cửa hàng online: dữ liệu sẽ được quản lý tập trung tại máy chủ, các cửa hàng sẽ kết nối về máy chủ qua internet để bán hàng. Ưu điểm của mô hình này là dữ liệu được cập nhật tức thời về trung tâm hoặc hàng hóa, chính sách giá, khuyến mãi sẽ được cập nhật cho các cửa hàng ngay khi được tạo lập trong phần mềm. Nhược điểm của mô hình này là cần phải có đường truyền internet phần mềm mới hoạt động được.
MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHUỖI CỬA HÀNG CỦA PHẦN MỀM BÁN HÀNG
    • Mô hình chuỗi cửa hàng offline: Mỗi cửa hàng sẽ có dữ liệu riêng. Định thời phần mềm sẽ tự động chuyển dữ liệu từ cửa hàng về trung tâm và lấy dữ liệu mặt hàng, giá, chính sách khuyến mãi từ trung tâm về cửa hàng. Ưu điểm của mô hình này là phần mềm có thể hoạt động khi không có đường truyền internet. Nhược điểm của mô hình này là dữ liệu tại cửa hàng cần phải có thời gian mới đồng bộ về trung tâm được và các chính sách giá, khuyến mãi cũng cần có thời gian để chuyển từ trung tâm xuống cửa hàng. VD: 1 tiếng, 2 tiếng hay 1 ngày tùy theo thời gian cài đặt công cụ chuyển dữ liệu.

Xem thêm tính năng >> Hệ thống báo cáo, bảo mât phân quyền và tiện ích của phần mềm