Phần mềm quản lý nhà hàng cafe đơn giản dễ sử dụng

Quản lý chuyên nghiệp - Kiểm sooát online.

Ebiz có dịch vụ thiết kế phần mềm, mẫu báo cáo theo yêu cầu. 

Tư vấn, cài demo miễn phí: 0907.943.968

Phần mềm quản lý nhà hàng cafe giúp quản lý bàn, tồn kho, khấu hao nguyên liệu, doanh thu hằng ngày. Hỗ trợ order ipod, iphone, máy tính bảng, in bếp, in quầy pha chế. 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ HÀNG CAFE ĐƠN GIẢN DẼ SỬ DỤNG
MÔ HÌNH PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ HÀNG CAFE ĐƠN GIẢN

Giới thiệu phần mềm

Phần mềm phù hợp với các các loại hình kinh doanh như:

Điểm nổi bật

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG

Tính năng chính

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG

Hệ thống báo cáo

Các phân hệ khác của Phần mềm