Thẻ Quà tặng (Gift Card)

 Lazo Diamond Gift Card

 G2000 Gift Card

      Chức năng và lợi ích:

      Thẻ Quà tặng là công cụ tiếp thị tuyệt vời, giúp tăng cường mối quan hệ giữa khách hàng và doanh nghiệp.