EbizGas Phần mềm quản lý bán gas lẻ và phân phối gas

Phần mềm quản lý bán hàng dành cho cửa hàng bán lẻ hay phân phối sỉ hiệu quả, ổn định, chính xác và có chỉnh sửa theo yêu cầu riêng của cửa hàng.

Ebiz có dịch vụ thiết kế phần mềm, mẫu báo cáo theo yêu cầu. 

Tư vấn, cài demo miễn phí: 0907.943.968

GIỚI THIỆU - MỤC TIÊU XÂY DỰNG PHẦN MỀM BÁN LẺ GAS

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý cửa hàng gas

TÍNH NĂNG CHÍNH CHO PHẦN MỀM BÁN LẺ GAS

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ DOANH THU

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CÔNG NỢ

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ SỔ QUỸ TIỀN MẶT VÀ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

MỘT SỐ TÍNH NĂNG KHÁC

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ KHO

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

...

Đăng ký phần mềm quản lý bán gas phân phối gas

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN GAS PHÂN PHỐI SỈ

MỤC TIÊU

TÍNH NĂNG CHÍNH

QUẢN LÝ MẶT HÀNG VÀ CHÍNH SÁCH GIÁ

CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU, HỖ TRỢ

Chinh sách chiết khấu, hỗ trợ gồm có hai loại

QUẢN LÝ BÁN HÀNG

QUẢN LÝ VỎ BÌNH


CÁC TÍNH NĂNG KHÁC CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN GAS

BẢO MẬT

TIỆN ÍCH

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

CÁC PHÂN HỆ KHÁC


Phần mềm đang được vận hành ổn định tại Gia Đình Gas, Gas Thủ Đức