Thẻ Loyalty tích lũy điểm (Loyalty Card)

  • Là loại thẻ khách hàng thân thiết, dùng để tích điểm thưởng sau mỗi lần giao dịch mua hàng của khách hàng.
  • Số điểm thưởng được tính dựa trên x% giá trị thanh toán (giá trị x% theo qui định của mỗi chủ doanh nghiệp).
  • “Điểm” được tích luỹ có thể được khấu trừ đổi lấy hàng hoá/dịch vụ ở các điểm giao dịch thuộc các đơn vị chấp nhận thẻ. Ví dụ: 1 điểm = 1 đ

Rakan Muda Loyalty Card

Shop Malaysia WorldCard

Chức năng và lợi ích:

  • Giúp tăng sức mua của khách hàng, tăng doanh thu cho doanh nghiệp.
  • Gia tăng bán hàng cho khách hàng mới và khách hàng hiện tại nhờ khách hàng mua hàng nhiều lần.
  • Củng cố, giữ vững vị trí dẫn đầu hay xây dựng thương hiệu, chiếm lĩnh thị trường bán lẻ.
  • Tăng cường lợi thế cạnh tranh trong tương lai so với các đối thủ cạnh tranh.
  • Cải thiện lợi nhuận của Doanh nghiệp thông qua giải pháp phân tích CRM (Customer Relationship Management)
  • Luôn thấu hiểu và có thể tác động đến thói quen mua sắm của khách hàng.
  • Tiếp xúc và tiếp cận các khách hàng đã được phân khúc phù hợp với các chiến dịch tiếp thị khác nhau.