Quản lý thẩm mỹ viện

Quản lý chuyên nghiệp - Kiểm sooát online.

Ebiz có dịch vụ thiết kế phần mềm, mẫu báo cáo theo yêu cầu. 

Tư vấn, cài demo miễn phí: 0907.943.968


Giới thiệu

Thẩm mỹ viện là một ngành dịch vụ đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao và phức tạp trong việc quản lý quy trình cũng như thông tin. Phần mềm quản lý thẩm mỹ viện được xây dựng nhăm mục tiêu chính:

Phần mềm quản lý thẩm mỹ viện eBizSpa  hỗ trợ Quý khách hàng quản lý các thẩm mỹ viện chính xác và hiệu quả.

Mục tiêu

Điểm nổi bật

Tính năng cơ bản

Tiện ích hỗ trợ

Môi trường hoạt động

Các phân hệ mở rộng