Phần mềm quản lý bán hàng shop đồng hồ

Phần mềm quản lý cửa hàng shop đồng hồ là công cụ cần thiết cho các cửa hàng - chuỗi shop - nhà phân phối đồng hồ giúp nâng cao hiệu quả quản lý từ đó phục vụ và chăm sóc khách hàng tốt hơn từ đó tăng doanh thu bán hàng.

Phần mềm quản lý bán hàng SHOP đồng hồ

Nội dung

1 1. Cài đặt đơn giản

2 2. Tính toán tự động

3 3. Quản lý kho thật tiện lợi

4 4. Phân tích dữ liệ, báo cáo bất cứ lúc nào

5 5. Giúp chăm sóc khách hàng tố hơn

6 6. Quàn lý hàng hóa đế từng serial

7 7. Quản lý bảo hành

8 8. Quản lý thông tin và phân quyền

9 9. Tích hợp

Các tính năng chính của phần mềm quản lý bán hàng cửa hàng shop đồng hồ

1. Cài đặt đơn giản

2. Tính toán tự động

3. Quản lý kho thật tiện lợi

4. Phân tích dữ liệu, báo cáo bất cứ lúc nào

5. Giúp chăm sóc khách hàng tốt hơn

6. Quàn lý hàng hóa đế từng serial

7. Quản lý bảo hành

8. Quản lý thông tin và phân quyền

9. Tích hợp