eBizKaraoke Phần mềm quản lý karaoke

Quản lý  chuyên nghiệp - Kiểm sooát online.

Ebiz có dịch vụ thiết kế phần mềm, mẫu báo cáo theo yêu cầu. 

Tư vấn, cài demo miễn phí: 0907.943.968

Với eBizKaraoke giờ đây việc vận hành, quản lý phòng hát karaoke chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Phần mềm giúp loại bỏ tình trạng nhân viên chạy lên xuống liên tục giữa các phòng đến bếp và người quản lý để đưa thông tin món, dịch vụ. Giờ đây, nhân viên chỉ cần đứng ngay tại phòng hát của khách là đã có thể chuyển các order, yêu cầu xuống từng bộ phận tương ứng. Ưu điểm của eBizKaraoke là quản lý việc tính tiền và trả hàng chặt chẻ hạn chế thất thoát hàng hóa.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý karaoke

Hỗ trợ order - tạm tính - tính tiền

Bếp - chế biến

Hỗ trợ quản lý kho

Quản lý nhân viên

Phục vụ order trên điện thoại, tablet

Thanh toán bằng nhiều hình thức

Tính tiền tiền hát, bán hàng, giảm giá

Trạng thái phòng, yêu cầu tính tiền, trang thái in tạm tính

Đồng bộ giữa các nhân viên

Tính tiền dịch vụ karaoke linh hoạt

Quản lý phòng

Xem báo cáo

Các khách hàng đang sử dụng ổn định