Thiết bị hỗ trợ bán hàng

Thiết bị hỗ trợ bán hàng giá rẻ

Ngăn đựng tiền

Kích thước 10 ngăn tiền

Kích thước 9 ngăn tiền

Kích thước 8 ngăn tiền

Đầu đọc thẻ từ

Đầu đọc thẻ Proximity

Cây hiển thị giá mã VFD 2200 PLUS

Thẻ từ thẻ nhửa

Thẻ Proximity

Liên hệ mua hàng: 0907.943.968