Thiết bị hỗ trợ bán hàng

Thiết bị hỗ trợ bán hàng giá rẻ

Ngăn đựng tiền

Kích thước 10 ngăn tiền

  • Giá: 1.800.000 đồng

  • Giá mua chung phần mềm: 1.600.000 đồng

Kích thước 9 ngăn tiền

  • Giá: 1.700.000 đồng

  • Giá mua chung phần mềm: 1.500.000 đồng

Kích thước 8 ngăn tiền

  • Giá: 1.600.000 đồng

  • Giá mua chung phần mềm: 1.400.000 đồng

Đầu đọc thẻ từ

  • Giá: 2.200.000 đồng

  • Giá mua chung phần mềm: 2.000.000 đồng

Đầu đọc thẻ Proximity

  • Giá: 2.200.000 đồng

  • Giá mua chung phần mềm: 2.000.000 đồng

Cây hiển thị giá mã VFD 2200 PLUS

  • Giá: 1.900.000 đồng

  • Giá mua chung phần mềm: 1.700.000 đồng

Thẻ từ thẻ nhửa

  • Số lượng 200 thẻ: phí là 10.000 đồng/01 thẻ, ép kim: 1.000 đồng/01 thẻ

  • Số lượng 500 thẻ: phí là 8.000 đồng/01 thẻ, ép kim: 1.000 đồng/01 thẻ

  • Số lượng 1.000 thẻ: phí là 7.000 đồng/01 thẻ, ép kim: 1.000 đồng/01 thẻ

  • Số lượng 2.000 thẻ: phí là 6.000 đồng/01 thẻ, ép kim: 1.000 đồng/01 thẻ

Thẻ Proximity

  • Số lượng 200 thẻ: phí là 11.500 đồng/01 thẻ, ép kim: 1.000 đồng/01 thẻ

  • Số lượng 500 thẻ: phí là 9.500 đồng/01 thẻ, ép kim: 1.000 đồng/01 thẻ

  • Số lượng 1.000 thẻ: phí là 8.500 đồng/01 thẻ, ép kim: 1.000 đồng/01 thẻ

  • Số lượng 2.000 thẻ: phí là 7.500 đồng/01 thẻ, ép kim: 1.000 đồng/01 thẻ

Liên hệ mua hàng: 0907.943.968

  • Email đăng ký tư vấn: info@e-biz.com.vn