Ebizbida phần mềm quản lý câu lạc bộ bida (billiards)

Quản lý chuyên nghiệp - Kiểm sooát online.

Ebiz có dịch vụ thiết kế phần mềm, mẫu báo cáo theo yêu cầu. 

Tư vấn, cài demo miễn phí: 0907.943.968

Hiện nay công nghệ thông tin ngày càng phát triển và cho thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý mang lại hiệu quả rất cao.

Phần mềm quản lý câu lạc bộ Bida (billards) eBizBidaphần mềm chuyên dùng để quản lý các câu lạc bộ bida được thiết kế mở, giao diện thân thiện, thao tác đơn giản, phù hợp nhiều loại hình quản lý.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bida

Điểm nổi bật của phần mềm

Tính năng cơ bản

Màn hình tình trạng bàn phần mềm quản lý bida

Phiếu tính tiền giờ, bán hàng của eBizBida

Màn hình thanh toán

Bảo mật

Tiện ích

Môi trường hoạt động

Các phân hệ khác

10 lợi ích của phần mềm quản lý câu lạc bộ bida offline

10 lưu ý khi sử dụng phần mềm quản lý câu lạc bộ bida offline