Phần mềm quản lý bán hàng đơn giản và chuyên nghiệp

Quản lý chuyên nghiệp - Kiểm sooát online.

Ebiz có dịch vụ thiết kế phần mềm, mẫu báo cáo theo yêu cầu. 

Tư vấn, cài demo miễn phí: 0907.943.968

Phần mềm quản lý bán hàng đơn giản, chuyên nghiệp và uy tín. Hiệu quả ngay khi bạn ứng dụng phần mềm vào công việc quản lý bán hàng

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG ĐƠN GIẢN VÀ CHUYÊN NGHIỆP

Tính năng chính của phần mềm quản lý bán hàng eBizStore

Danh sách mặt hàng, dịch vụ, giá bán chi tiết

Màn hình bán hàng, tích điểm giảm giá, hỗ trợ quét mã vạch hay sử dụng mã hàng

Chính sách tích điểm chi tiết cho từng loại thẻ thành viên và cửa hàng

Thông tin khách hàng chi tiết sử dụng để chăm sóc khách hàng và gửi tin nhắn sms

Chính sách giảm giá tự động cho thẻ thành viên, cửa hàng, sản phẩm

TÍNH NĂNG CHÍNH

QUẢN LÝ HÀNG HÓA - SẢN PHẨM

In mã vạch trực tiếp từ phần mềm bán hàng eBizStore

QUẢN LÝ MUA HÀNG - NHẬP HÀNG

QUẢN LÝ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG THẺ THÀNH VIÊN

QUẢN LÝ CHÍNH SÁCH KHUYẾN MÃI

GỬI TIN NHẮN SMS

GỬI EMAIL

QUẢN LÝ BÁN HÀNG

QUẢN LÝ TRẢ HÀNG

QUẢN LÝ NGÂN QUỸ - CÔNG NỢ

QUẢN LÝ KHO

HỆ THỐNG BÁO CÁO

BẢO MẬT VÀ PHÂN QUYỀN

CÁC LĨNH VỰC ÁP DỤNG ĐƯỢC PHẦN MỀM

Phần mềm có các phiên bản khác nhau phù hợp với nhiều lĩnh vực bán hàng như:

Phần mềm hỗ trợ quản lý cho cả mô hình cửa hàng đơn lẻ hay một chuỗi cửa hàng.

CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI

QUAN LY TAP HOA
QUAN LY SIEU THI
QUAN LY CUA HANG THUC PHAM
QUAN LY CUA HANG ME VA BE
QUAN LY SHOP THOI TRANG

 MÔ HÌNH CHUỖI CỬA HÀNG

MÔ HÌNH CHUỖI CỬA HÀNG CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG
Đăng ký tư vấn phần mềm bán hàng