Phần mềm quản lý bán hàng cửa hàng thực phẩm chức năng

Phần mềm quản lý cửa hàng bán thực phẩm chức năng sẽ giúp bạn theo dõi chính xác doanh số, tồn kho và chăm sóc khách hàng một các tốt nhất.

Phần mềm bán hàng thực phẩm chức năng

Làm thế nào để biết được khách hàng nào thường xuyên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của mình để thực hiện ưu đãi? Làm thế nào để thực hiện chương trình Marketing đến đúng nhóm đối tượng? Muốn thực hiện tất cả những việc đó thì buộc phải có cách quản lý dữ liệu khách hàng thật tốt. Vậy, làm thế nào để quản lý tốt đươc từng khách hàng khi hằng ngày cửa hàng bạn tiếp đón đến hàng trăm lượt khách ra vào?

Cập nhật và phân loại dữ liệu khách hàng dễ dàng

Lưu trữ và báo cáo dữ liệu khách hàng chính xác

Dễ dàng tạo và thực hiện các chương trình khuyến mãi thông qua dữ liệu khách hàng