Quản lý chính sách khuyến mãi, tiếp thị makerting, gửi sms, email

QUAN LY KHUYEN MAI PHAN MEM QUAN LY BAN HANG EBIZ

Quản lý các chính sách khuyến mãi

Gửi tin nhắn SMS cho khách hàng

Gửi email cho khách hàng

Xem thêm tính năng >> Quản lý chuỗi cửa hàng chuỗi phân phối nhiều điểm bán hàng