Quản lý chính sách khuyến mãi, tiếp thị makerting, gửi sms, email

QUAN LY KHUYEN MAI PHAN MEM QUAN LY BAN HANG EBIZ

Quản lý các chính sách khuyến mãi

  • Ngoài các chính sách khuyến mãi trên thẻ thành viên, bạn cũng có thể thiết lập các chính sách khuyến mãi khác:
  • Khuyến mãi giảm giá trên hóa đơn bán hàng theo số tiền mua
  • Khuyến mãi giảm giá mặt hàng theo số tiền mua
  • Khuyến mãi hàng tặng hàng
  • Khuyến mãi nhân ngày sinh nhật của khách hàng
  • Các chính sách khuyến mãi có thể được thiết lập theo thời gian và cửa hàng áp dụng

Gửi tin nhắn SMS cho khách hàng

  • Gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật hoặc gửi thông tin về các chương trình khuyến mãi sản phẩm cho khách hàng.

Gửi email cho khách hàng

  • Gửi email chúc mừng sinh nhật hoặc gửi thông tin về các chương trình khuyến mãi sản phẩm cho khách hàng.

Xem thêm tính năng >> Quản lý chuỗi cửa hàng chuỗi phân phối nhiều điểm bán hàng