eBizTCM phần mềm quản lý Trung tâm thương mại - FoodCourt

Quản lý chuyên nghiệp - Kiểm sooát online.

Ebiz có dịch vụ thiết kế phần mềm, mẫu báo cáo theo yêu cầu. 

Tư vấn, cài demo miễn phí: 0907.943.968

Giới thiệu

Trung tâm thương mại ngày càng phổ biến ở Việt Nam. Công việc quản lý hoạt động của trung tâm thương mại đòi hỏi một đội ngủ nhân viên chuyên nghiệp và mất rất nhiều công sức.

Phần mềm quản lý trung tâm thương mại -Foodcourt- Khu ăn uống eBizTCM được thiết kế nhằm hỗ trợ bạn giảm công sức trong việc quản lý hoạt động của trung tâm thương mại.

eBizTCM sẽ giúp bạn quản lý công việc một cách hiện đại và chuyên nghiệp.

eBizTCM hỗ trợ quản cho tất cả các bộ phận trong trung tâm thương mại: thu ngân, kế toán, quản lý tầng, sản phẩm, marketing, lãnh đạo.

Các phân hệ chính của Phần mềm quản lý trung tâm thương mại - FoodCourt - Khu ăn uống eBizTCM: Quản lý bán hàng (POS)Quản lý khu ăn uống (FoodCourt), Quản lý hợp đồng (contract), Quản lý hàng hóa (Good control) , Quản lý khách hàng (CRM) , Quản lý thẻ trả trước (Prepaid card), Quản lý thẻ quà tặng (Gift Card)

Tính năng

Bảo mật

Tiện ích

Các phân hệ khác

EBIZ luôn sẳn sàng giúp bạn