eBizTCM: Phần mềm quản lý Trung tâm thương mại - FoodCourt

Giới thiệu

Trung tâm thương mại ngày càng phổ biến ở Việt Nam. Công việc quản lý hoạt động của trung tâm thương mại đòi hỏi một đội ngủ nhân viên chuyên nghiệp và mất rất nhiều công sức.

Phần mềm quản lý trung tâm thương mại -Foodcourt- Khu ăn uống eBizTCM được thiết kế nhằm hỗ trợ bạn giảm công sức trong việc quản lý hoạt động của trung tâm thương mại.

eBizTCM sẽ giúp bạn quản lý công việc một cách hiện đại và chuyên nghiệp.

eBizTCM hỗ trợ quản cho tất cả các bộ phận trong trung tâm thương mại: thu ngân, kế toán, quản lý tầng, sản phẩm, marketing, lãnh đạo.

Các phân hệ chính của Phần mềm quản lý trung tâm thương mại - FoodCourt - Khu ăn uống eBizTCM: Quản lý bán hàng (POS), Quản lý khu ăn uống (FoodCourt), Quản lý hợp đồng (contract), Quản lý hàng hóa (Good control) , Quản lý khách hàng (CRM) , Quản lý thẻ trả trước (Prepaid card), Quản lý thẻ quà tặng (Gift Card)

Tính năng

  • Quản lý thông tin thống nhất xuyên suốt trên toàn hệ thống

  • Quản lý được tất cả các loại cửa hàng (shop): thời trang, ăn uống,...

  • Quản lý chi tiết thông tin khách hàng, thẻ thành viên cùng với các hình thức khuyến mãi theo thẻ thành viên: tích lũy điểm, thanh toán băng điểm theo giờ trong ngày, theo cửa hàng, theo ngày sinh nhật khách hàng,...

  • Hỗ trợ in thẻ thành viên bằng thẻ từ.

  • Quản lý hợp đồng và thông báo thanh toán cho các cửa hàng theo hai hình thức: đơn giá thuê cố định, chia doanh thu.

  • Hỗ trợ thanh toán tiền mặt, thẻ ngân hàng (có ghi nhận phí thẻ), thanh toán bằng điểm tích lũy.

  • Hỗ trợ quản lý kho chi tiết đến từng cửa hàng.

  • Hỗ trợ in mã vạch cho mặt hàng theo từng cửa hàng.

  • Hỗ trợ theo dõi doanh thu chi tiết của từng cửa hàng.

  • Hỗ trợ phát hành và quản lý thẻ quà tặng (gift voucher) bằng thẻ từ hay thẻ giấy.

  • Hỗ trợ quản lý khu ăn uống (cho phép sử dụng thẻ trả trước - prepaid card), khu game.

  • Hỗ trợ chấm công nhân viên bằng thẻ từ.

  • Hỗ trợ gửi tin nhắn SMS cho khách hàng về các chương trình khuyến mãi.

  • Hỗ trợ nhiều báo biểu phân tích doanh theo cửa hàng, mặt hàng chi tiết đến giờ, ngày, tuần,...

  • Hỗ trợ in thẻ thành viên bằng thẻ từ.

Bảo mật

  • Phần mềm quản lý trung tâm thương mại - FoodCourt -Khu ăn uống eBizTCM hỗ trợ phân quyền người dùng theo nhóm chức năng.

  • Phần mềm quản lý trung tâm thương mại - FoodCourt -Khu ăn uống eBizTCM đảm bảo chỉ nhưng người có quyền mới thực hiện được các chức năng tương ứng trong hệ thống.

Tiện ích

  • Hỗ trợ xuất dữ liệu ra excel, csv, …

  • Hỗ trợ các thao tác xử lý số liệu nhanh chóng: group by, total, sum, …

  • Môi trường làm việc của Phần mềm quản lý Trung tâm thương mại - Foodcourt - Khu ăn uống eBizTCM

  • Phần mềm quản lý trung tâm thương mại - FoodCourt -Khu ăn uống eBizTCM chạy trên môi trường windows có giao diện đồ họa đẹp mắt. Ngôn ngữ giao tiếp bằng tiếng Việt dễ sử dụng.

  • Phần mềm quản lý trung tâm thương mại - FoodCourt -Khu ăn uống eBizTCM có thể sử dụng riêng rẽ (máy đơn – quầy bán hàng và thu tiền) hay nhiều người dùng (chạy trên mạng nội bộ - nhiều quầy bán hàng và thu tiền).

Các phân hệ khác

  • Phân hệ truy cập dữ liệu từ xa qua internet sử dụng trong trường hợp lãnh đạo muốn truy cập dữ liệu từ xa, vd: từ nhà riêng, khi đi công tác,...

  • Phân hệ gửi tin nhắn sms cho thành viên.

  • Phân hệ gửi email cho thành viên.

  • Phân hệ tra cứu điểm trong thẻ thành viên.

EBIZ luôn sẳn sàng giúp bạn

 • Gọi ngay EBIZ để được tư vấn miễn phí: 0907-943-968 hay 08-668-00869 hay 080-3602-9318

 • Email đăng ký tư vấn: info@e-biz.com.vn