Tại sao chọn phần mềm eBizStore

Trước đây, doanh nghiệp thường chỉ sử dụng phần mềm Excel hay sổ sách để ghi chép và theo dõi việc bán hàng. Điều này sẽ rất hạn chế khi doanh nghiệp cần truy xuất xuất nhập tồn kho, công nợ, doanh thu, do phải mất nhiều thời gian và thường xuyên có sai số, bỏ sót. Do đó, chủ doanh nghiệp cũng gặp khó khăn để nắm bắt tình hình kinh doanh.

Sử dung phần mềm bán hàng bạn sẽ giải quyết được môt số vấn đề xảy ra khi quản lý bằng Excel:

1) Bảo vệ dữ liệu an toàn

-  Excel chỉ lưu dữ liệu trong một file duy nhất và file này rất dễ bị hư hay bị virus dẫn đến mất toàn bộ dữ liệu.

--> Phần mềm bán hàng lưu dữ liệu trên phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hỗ trợ sao lưu định kỳ và file dữ liệu không bị virus.

2) Giới hạn về dữ liệu quản lý được:

-  Excel giới hạn về số dòng dữ liệu quản lý được. Ngoài ra, khi dữ liệu lớn thì việc tính toán sẽ rất chậm.

--> Phần mềm quản lý bán hàng không giới hạn dung lượng dữ liệu. Ngoài ra, hỗ trợ truy xuất dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác.

3) Phần quyền dữ liệu

-  Khi có một người mở được file excel thì sẽ xem được toàn bộ dữ liệu. Điều này sẽ gây khó khăn khi có một số dữ liệu cần phải quản lý không cho phép nhân viên được xem.

--> Phần mềm hỗ trợ phân quyền giới hạn thông tin theo quyền sử dụng. Chỉ những người có quyền mới xem được dữ liệu tương ứng

4) Báo cáo, truy xuất thông tin

- Excel chỉ hỗ trợ ghi chép dữ liệu phát sinh khi muốn truy xuất dữ liệu báo cáo thì người quản lý cần phải thực hiệu nhiều thao tác và lập công thức đôi khi rất phức tạp dẫn đến không chính xác.

--> Phần mềm bán hàng hỗ trợ rất nhiều báo cáo cho người quản lý xem: tồn kho, doanh thu, công nợ, lợi nhuận, ...

5) Khả năng nâng cấp

- Excel chỉ hỗ trợ sử dụng trên máy đơn nên không thể nâng cấp quản lý chuỗi,..

--> Phần mềm quản lý bán hàng hỗ trợ nâng cấp lên thành quản lý theo dạng chuỗi nhiều điểm, hỗ trợ kiểm soát hoạt động qua điện thoại, qua internet, máy tính bảng, ipad, ...

6) Kiểm soát chính sách khuyến mãi

- Excel không hỗ trợ quản lý các chương trình khuyến mãi

--> Phần mềm hỗ trợ quản lý nhiều loại chường trình khuyến mãi chăm sóc khách hàng: thẻ thành viên, tích điểm, giảm giá, tặng hàng, ...