Tại sao chọn phần mềm ebiz

1.  Phần mềm quản lý siêu thị giúp người quản lý theo dõi tức thời ở bất cứ nơi đâu về công việc kinh doanh cửa hàng, chuỗi cửa hàng hay siêu thị của mình.

2.  Phần mềm quản lý siêu thị cho  phép  quản  lý  công  việc  kinh  doanh  theo những quy trình chuẩn hóa từ khâu mua hàng tới bán hàng, các  hoạt  động  quản  lý  kho  hàng cũng  như  việc  theo  dõi công nợ... từ tổng hợp tới  chi  tiết một  cách  chính  xác  và nhanh chóng.

3.  Bên cạnh đó, khi áp dụng phần mềm quản lý siêu thị người quản  lý có  thể  theo dõi các hoạt động kinh doanh của mình  theo  theo nhiều chiều khác nhau như theo từng cửa  hàng,  theo từng  nhân  viên  hay  phòng  ban, theo  nhóm  khách  hàng  hay từng  khách  hàng cụ  thể  hoặc theo từng nhóm hàng hóa.

4.  Với phần mềm quản lý siêu thị ,  các  con số về  hoạt  động  kinh  doanh như hàng tồn, doanh thu, chi phí, lãi lỗ, hay công nợ,... đều có liên kết với nhau chặt chẽ theo đúng bản chất của nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp. Không những thế, người dùng có  thể  thao  tác nhanh chóng với các  tính năng thuận  tiện của  phần mềm  như  tích hợp  hoàn  toàn với  các thiết bị mã vạch  như  đầu  đọc mã vạch, máy  in  hóa  đơn, máy  in tem mã vạch...; các thao tác nhanh như copy chứng từ, lật ngược từ con số tổng hợp tới nguồn gốc phát sinh ra con số  đó,  hoặc  theo  dõi lịch sử  hoạt  động của  các  đối tượng kinh doanh như khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên hay hàng hóa...

5.  Để đáp ứng nhu cầu  thay đổi  linh hoạt các chiến lược bán hàng nhằm tăng hiệu quả  trong kinh doanh bán lẻ, phần mềm quản lý siêu thị cho phép ban hành các chương trình chính sách giá bán, chính sách khuyến mại, hay chính sách khách hàng thân thiết một cách đa dạng cùng với hàng loạt các công cụ hỗ trợ quản lý bán lẻ khác.

6.  Sử dụng phần mềm quản lý siêu thị nhà quản lý thực sự yên tâm về các tính năng bảo mật với việc quản lý phân quyền cho người dùng theo từng hành động, từng vai trò của hệ thống. Kiểm soát chặt chẽ từng thao tác, sự sửa đổi thông tin trên phần mềm của người dùng trong từng phiên làm việc.

7.  Với nhiều năm kinh nghiệm chuyên  sâu về giải pháp doanh nghiệp nói  chung, giải pháp bán lẻ nói  riêng, eBusiness hoàn toàn tập trung toàn bộ trí lực để ngày đêm liên tục phát triển phần mềm nhằm đem lại GIÁ TRỊ CAO HƠN tới KHÁCH HÀNG. Đó là ước nguyện thực sự và là nhiệm vụ cũng như tôn chỉ hoạt động của eBusiness!