Phần mềm quản lý kho eBizWarehouse

Phần mềm quản lý kho của Ebiz với giao diện thân thiện, đơn giản, dễ sử dụng, nên ngay cả những người chưa biết nhiều về công nghệ máy tính, kế toán cũng có thể nhanh chóng sử dụng thành thạo. Với hệ thống phân cấp chi tiết, giải pháp phần mềm của ebiz giúp các bạn quản lý kho một cách chi tiết, người dùng có thể quản lý kho hàng tháng, hàng ngày, thậm chí hàng giờ hiệu quả hơn, tránh thất thoát.

Các tính năng chính của phần mềm

- Quản lý chi tiết danh mục mặt hàng

- Quản lý chi tiết danh sách nhà cung cấp

- Quản lý chi tiết danh sách khách hàng

- Quản lý chi tiết danh sách nhân viên

- Quản lý quy trình nhập kho

+ Quản lý phiếu đề xuất nhập kho của nhân viên

+ Quản lý phiếu nhập kho có xác nhận của quản lý

- Quản lý quy trình nhập xuất

+ Quản lý phiếu đề xuất xuất kho của nhân viên

+ Quản lý phiếu xuất kho có xác nhận của quản lý

- Quản lý phiếu chuyển kho nội bộ giữa các kho có xác nhận

- Xem tồn kho nhanh chóng trên toàn bộ các kho và chi tiết từng kho

- Kiểm kê kho nhanh chóng, dễ dàng

PHIẾU YÊU CẦU NHẬP KHO

PHIẾU NHẬP KHO

PHIẾU YÊU CẦU XUẤT KHO

PHIẾU XUẤT KHO

KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

  • Công ty TNHH Quốc tế Hoàng Thị

  • Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng LYNK

  • Công ty TNHH Khỏe đẹp Cali

  • Công ty TNHH Khỏe Đẹp

  • Công ty TNHH Mắt Kính Trương Hào Phát

  • Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Làm đẹp Thảo Tây

  • Công ty Cổ phần ATZ LIFE

  • Công ty TNHH Khải Đức

  • Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết

  • TRUNG CHÍNH TCA