Hình minh họa ebizspa

Hình eBizSpa - Click vào để phóng to

  • Danh sách chức năng

  • Quản lý dịch vụ

  • Quản lý sản phẩm

  • Quản lý khách hàng, thẻ thành viên

  • Quản lý chính sách giảm giá, chính sách tích điểm

  • Quản lý lịch hẹn

  • Quản lý lịch làm việc của nhân viên

  • Quản lý khách hàng đợi

  • Bán hàng