Hình minh họa phần mềm quản lý phòng thu âm eBizStudio

  • Quản lý tình trạng phòng thu

  • Chấm công giờ thu ấm của nhân viên

  • Tính tiền

  • Sổ theo dõi khách hnàng
  • Báo cáo kinh doanh


  • ...