Hình minh họa của Phần mềm quản lý nhà hàng - quán cafe ebizres


Hình phần mềm quản lý nhà hàng cafe eBizRes

PHAN MEM QUAN LY NHA HANG CAFE

  • Quản lý thức ăn, mặt hàng của phần mềm quản lý nhà hàng cafe

PHAN MEM QUAN LY NHA HANG CAFE

  • Quản lý khách hàng, thẻ thành viên của phần mềm quản lý nhà hàng cafe

PHAN MEM QUAN LY NHA HANG CAFE

  • Quản lý chính sách giảm giá, chính sách tích điểm của phần mềm quản lý nhà hàng cafe

PHAN MEM QUAN LY NHA HANG CAFE

  • Màn hình bán hàng tại máy POS của Phần mềm quản lý nhà hàng cafe

PHAN MEM QUAN LY NHA HANG CAFE

  • Màn hình bán hàng bình thường của phần mềm quản lý nhà hàng cafe

PHAN MEM QUAN LY NHA HANG CAFE