Thông tin mới về eBizStore


Hoàn thành phân hệ quản lý bán hàng - giao hàng qua điện thoại

eBusiness chính thức xây dựng xong phần mềm quản lý giao hàng qua điện thoại. Phần mềm quản lý giao hàng qua điện thoại hỗ trợ quản lý hiệu quả cho các đơn vị bán hàng có giao hàng qua điện thoại.

Phần mềm bao gồm các tính năng chính:

 • Quản lý thông tin khách hàng
 • Quản lý số điện khách hàng
 • Quản lý địa chỉ khách hàng
 • Hiện thị thông tin khi gọi điện đến:
 • Khách hàng và địa chỉ khi gọi điện thoại đến
 • Hiển thị sơ đồ đường đi
 • Hiển thị phí gửi xe nếu có
 • Hiển thị phí thang máy nếu có
 • Báo cáo doanh số, doanh thu, nhập xuất tồn, công nợ, ....
Phần mềm quản lý giao hàng qua điện thoại có thể tích hợp với các phần mềm của eBusiness: phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm quản lý nhà hàng

Hoàn thành phân hệ in hóa đơn VAT (GTGT)

Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc lập hóa đơn khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ; quy định các điều kiện để doanh nghiệp được in và sử dụng hóa đơn tự in; quy định việc cấp phát hóa đơn lẻ tại các Chi cục Thuế; .....

Nghị định 51/2010/NĐ-CP  hiệu lực từ ngày 01/01/2011. Theo đó, cơ quan Thuế sẽ không bán hóa đơn như trước đây nữa, thay vào đó, các doanh nghiệp sẽ được trao quyền chủ động trong việc lập và in hóa đơn.

Nhằm hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp trong việc lập và in hóa đơn theo đúng Nghị định, đội ngũ nhân viên của eBusiness đã xây dựng Phần mềm in hóa đơn quản lý hóa đơn GTGT (VAT) eBizVAT nhằm giúp cho doanh nghiệp quản lý, in ấn các loại hoá đơn một cách nhanh chóng thay cho việc xuất hoá đơn bằng tay như trước kia.

Xem chi tiết tính năng phần mềm tự in hóa đơn

Hoàn thành phân hệ quản lý bảo hành sửa chữa eBizWarranty

eBusiness đã hoàn thành việc xây dựng phân hệ "Bảo hành & sửa chữa". Phân hệ này có thể hoạt động độc lập hoặc tích hợp vào phần mềm quản lý bán hàng.

Xem chi tiết tính năng Phần mềm quản lý bảo hành sửa chữa eBusiness

1.    Quản lý bảo hành, sửa chữa:

-    Bảo hành / sửa chữa có tính phí hoặc không tính phí
-    Có thể bảo hành / sửa chữa hàng hóa có trong danh mục hoặc không (nhập tự do)
-    Có thể bảo hành / sửa chữa cho các khách hàng đã có trong danh mục hoặc nhập tự do
-    Theo dõi lý do lỗi: tự định nghĩa
-    Phân công kỹ thuật xử lý: ngày phân công, người được phân công
-    Tự định nghĩa các bước (trạng thái) xử lý
-    Gởi hàng bảo hành đến các trung tâm bảo hành

 • Khai báo danh sách trung tâm bảo hành
 • Theo dõi ngày gởi hàng đến trung tâm, ngày trung tâm nhận, số Ref của trung tâm

-    Theo dõi ngày hoàn thành công đoạn xử lý
-    Theo dõi số lượng mặt hàng đã nhận, đã trả và còn lại bao nhiêu
-    Có thể bảo hành /sửa chữa hàng có Seri/IMEI hoặc không có

2.    Quy trình vận hành

Bước 1.    Nhận hàng --> Kiểm tra tình trạng máy --> làm phiếu hẹn khách hàng khi nào xong thì trả hàng


--> Chỉ bảo hành đối với máy do Cty bán, trong trường hợp máy ngoài thì vẫn có thể nhận sữa chữa nhưng sẽ tính phí.
--> Kiểm tra bằng cách tra số Serial Number (đối với máy tính) & IMEI number (đối với điện thoại) khi bán --> hiển thị thông tin của máy.


Bước 2.    Tách tình trạng bảo hành


a.    CTY bảo hành (lỗi nhẹ)

 • Do lỗi nhà cung cấp --> bảo hành miễn phí
 • Do lỗi người sử dụng --> tính tiền --> bộ phận kế toán

b.    Đơn vị thứ 3 bảo hành (lỗi nặng)

 • Do lỗi nhà cung cấp --> bảo hành miễn phí
 • Do lỗi người sử dụng --> tính tiền --> bộ phận kế toán

--> Tạo form xuất máy cho đơn vị thứ 3 & lưu lại thông tin để theo dõi & quản lý
--> Đến ngày hẹn, nhận máy lại từ đơn vị thứ 3

 

Bước 3.    Trả hàng khách hàng --> hoàn tất


--> Báo cáo để theo dõi tình trạng máy bảo hành & sữa chữa.
--> Báo cáo theo dỏi doanh thu & chi phí

1-3 of 3