Kinh nghiệm bán hàng: Qui trình tìm kiếm và làm việc với một nhóm các mối quan hệ cứu sinh tin cậy

đăng 18:25, 1 thg 12, 2010 bởi Huỳnh Anh Kiệt   [ cập nhật 18:27, 1 thg 12, 2010 bởi Phần mềm quản lý bán hàng EBIZ ]
Trong cuộc sống năng động ngày nay, mặc dù bạn là người thông minh và năng động, bạn có nhiều lợi thế trong học tập hay trong công việc. Bạn có khả năng độc lập để thành công nhưng những bất trắc luôn tiềm ẩn xung quanh bạn, có thể nó ngăn trở bạn đi tới mục tiêu, thậm chí nó còn mang tới rủi ro thất bại cho bạn. Theo Harvard Business Review thì bạn nên có một nhóm các mối quan hệ cứu sinh tin cậy để giúp bạn chiến thắng trong bất kỳ hoàn cảnh nào... Bạn sẽ có được điều đó khi thực hiện 9 bước sau đây:

Bước 1: Diễn đạt tầm nhìn


Như mọi thứ trên đời này, bạn cần phải chọn hướng, bạn sẽ cần phải xác định một số mục tiêu rộng và tiến bộ để miêu tả khát vọng của mình

Bước 2: Tìm mối quan hệ cứu sinh 


Tôi sẽ đề cập đến những nơi bạn có thể tìm nhà cố vấn, cũng như những tiêu chuẩn để đánh giá và biết chắc họ là người ta cần tìm

Bước 3: Luyện tập nghệ thuật ăn tối chậm


Làm thế nào để biết những nhà cố vấn tiềm năng này thành những người bạn, và hy vọng là những mối quan hệ cứu sinh để bạn dựa vào.

Bước 4: Mở rộng chiến lược đặt mục tiêu


Bạn không chỉ cần phải xác định mục tiêu tối thượng mà cả những kỹ năng hay kiến thức mới cần có để phát triển và đạt mục tiêu. Điều này có nghĩa là bạn phải đặt ra hai loại mục tiêu, mục tiêu học tập và mục tiêu kết quả

Bước 5: Thiết lập bổ xung thành công cá nhân


Đây chính là kế hoạch tổng thể hoạt động cho chiến lược cuộc đời.

Bước 6: Học cách tranh luận


Đây là một nguyên liệu cần thiết để kích hoạt những cuộc đối thoại và những trao đổi qua lại sẽ mở ra sự thật và tạo nên giá trị mới.

Bước 7: Chẩn đoán điểm yếu


Hiểu rõ điểm yếu có thể chính là nguồn gốc đạt điểm mạnh tối đa. Những ai hiểu được cái gì ngăn cản họ nghĩa là đã sẵn sàng bước tới.

Bước 8: Cam kết cải thiên


Cam kết hành động dựa trên những gì bạn thu nhận được và giữ lời hứa

Bước 9: Làm giả đến khi đạt thật – và giữ chặt nó


Hãy thoát khỏi lời tiên tri tự mình làm khổ mình rằng bạn sẽ làm hay không muốn. Hãy cứ giả vờ như bạn có thể, và bạn sẽ làm được. Sau đó học cách duy trì thành công.

(Sưu tầm)
Comments