Sản phẩm và dịch vụ của eBiz

Phần mềm quản lý bán hàng eBizStore

Phần mềm quản lý bán hàng eBizStore được thiết kế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý bán hàng, kinh doanh của các doanh nghiệp, cửa hàng, siêu thị, nhà phần phối.

eBizStore hỗ trơ quản lý thông tin khách hàng, thẻ thành viên, công nợ, kho, doanh thu, chính sách khuyến mãi chính xác, nhanh chóng.

eBizStore hỗ trợ các tính năng nổi bật:

 • Chính sách khuyến mãi trên thẻ thành viên của khách hàng: giảm giá, tích lũy điểm,...
 • Chính sách khuyến mãi trên mặt hàng,...
 • Thanh toán bằng nhiều hình thức: tiền mặt, thẻ ngân hàng, thẻ trả trước (prepaid card), thẻ thành viên (membership card), điểm (loyalty), VIP,...
 • Hỗ trợ hạn chế gian lận
 • Quản lý hệ thống các cửa hàng qua internet bằng giải pháp: online, offline, kết hợp giữa online và offline.
 • Truy cập dữ liệu qua internet phục vụ quản lý từ xa. Lãnh có thể xem số liệu báo cáo nhanh chóng không cần có mặt ở công ty.

Phần mềm quản lý bán hàng eBizStore đã được cấp giấy chứng nhận quyền sỡ hữu trí tuệ số 3690/2009/QTG.

Xem chi tiết Phần mềm quản lý bán hàng

Phần mềm quản lý nhà hàng - cafe eBizRes

Phần mềm quản lý nhà hàng cafe eBizRes được thiết kế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý bán hàng, kinh doanh của các cửa hàng ăn uống, quán cafe, cửa hàng bán thức ăn nhanh

eBizRes hỗ trợ công việc quản lý thông tin khách hàng, công nợ, kho, doanh thu chính xác, nhanh chóng.

eBizRes hỗ trợ các tính năng nổi bật:

  • Hỗ trợ hai loại màn hình Touch screen và màn hình thường giúp thao tác bán háng nhanh chóng, chính xác.
  • Hỗ trợ hạn chế gian lận
  • Chính sách khuyến mãi trên thẻ thành viên của khách hàng: giảm giá, tích lũy điểm, ...
  • Quản lý khấu hao nguyên liệu.
  • Thanh toán bằng nhiều hình thức: tiền mặt, thẻ ngân hàng, thẻ trả trước (prepaid card), thẻ thành viên (membership card), điểm (loyalty), VIP, ...
  • Quản lý hệ thống các nhà hàng - cafe qua đường truyền internet.
  • Hỗ trợ quản lý từ xa. Lãnh đạo có thể xem báo cáo nhanh chóng không cần có mặt ở nhà hàng.

Phần mềm quản lý nhà hàng cafe eBizRes đã được cầp giấy chứng nhận quyền sỡ hữu trí tuệ số 3770/2009/QTG

Xem chi tiết Phần mềm quản lý nhà hàng cafe

Phần mềm quản lý Spa - Beauty Salon - Massage eBizSpa

Phần mềm quản lý Spa - Beauty Salon - Massage eBizSpa được thiết kế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý bán hàng, kinh doanh của các Spa, Beauty Salon, trung tâm Massage.

eBizSpa hỗ trợ quản lý thông tin khách hàng, lịch hẹn khách hàng, tình trạng phòng, công nợ, kho, doanh thu chính xác, nhanh chóng.

eBizSpa hỗ trợ các tính năng nổi bật:

  • Quản lý các gói dịch vụ (chương trình chăm sóc, series).
  • Lịch hẹn khách hàng, tình trạng phòng.
  • Chính sách khuyến mãi trên thẻ thành viên của khách hàng: giảm giá, tích lũy điểm, ...
  • Thanh toán bằng nhiều hình thức: tiền mặt, thẻ ngân hàng, thẻ trả trước (prepaid card), thẻ thành viên (membership card), điểm (loyalty), VIP, ...
  • Quản lý hệ thống các spa, beauty salon, massage thông qua internet.
  • Hỗ trợ quản lý từ xa, Lãnh đạo có thể xem báo cáo nhanh chóng không cần có mặt ở công ty.

Phần mềm quản lý Spa-Beauty Salon-Massage eBizSpa đã được cầp giấy chứng nhận quyền sỡ hữu trí tuệ số 3747/2009/QTG.

Xem chi tiết Phần mềm spa beauty salon massage

Phần mềm quản lý khách hàng - thẻ thành viên - thẻ tích điểm eBizLoyalty

Phần mềm quản lý khách hàng - thẻ thành viên - tích điểm eBizLoyalty là công cụ dùng để quản lý khách hàng, thẻ thành viên, tích điểm của khách hàng.

eBizLoyalty được tính hợp sẵn trong các hệ thống của eBiz như eBizSpa, eBizStore, eBizRes và cũng có thể hoạt động độc lập như một phần mềm độc lập.

Môt số tính năng chính:

 • Quản lý hồ sơ khách hàng
 • Quản lý thẻ thành viên (thẻ tích lũy điểm)
 • Quản lý các chính sách tích lũy điểm
 • Quản lý điểm tích lũy của khách hàng: đổi qua, thanh toán,...
 • Một số quy luật (rule) kiểm soát hệ thống: hạn chế gian lận,...
 • Email cảnh báo cho các nhân viên quản lý
 • SMS cảnh báo cho các nhân viên quản lý

Xem chi tiết Phần mềm quản lý khách hàng - thẻ thành viên - tích điểm

Phần mềm quản lý khách sạn - karaoke-bida eBizHMS

Phần mềm quản lý khách sạn - karaoke-bida eBizHMS được thiết kế nhằm giúp bạn quản lý hiệu quả hoạt động của khách sạn, karaoke - câu lạc bộ bida.

eBizHMS hỗ trợ các tính năng nỗi bật sau:

  • Quản lý tình trạng phòng/tình trang bàn bida, giờ vào giờ ra.
  • Quản lý đặt phòng/bàn trước.
  • Quản lý nhiều mức giá phòng theo giờ, theo ngày.Quản lý giá bàn bida theo block
  • Quản lý bán các dịch vụ, mặt hàng khác.
  • Hỗ truy cập từ xa qua internet giúp lãnh đạo có thể điều hành công việc từ xa.

Xem chi tiết Phần mềm khách sạn karaoke bida

Tư vấn thiết kế dự án công nghệ thông tin

eBusiness cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn xây dựng, thiết kế, triển khai các dự án công nghệ thông tin với đội ngũ nhân viên có nhiều kinh nghiệm đã từng tham gia các dự án lớn của nhà nước và doanh nghiệp.

eBusiness cung cấp các dịch vụ tư vấn bao gồm:

  • Lập dự án đầu tư.
  • Lập hồ sơ phân tích, thiết kế hệ thộng và tổng dự toán.
  • Tư vấn triển khai và giám sát thi công các dự án.

eBusiness đã được Sở Thông tin và Truyền thông Tp. HCM đánh giá là đơn vị tư vấn có chất lượng.

eBusiness là một trong số ít đơn vị có đăng ký chức năng "Thiết kế công trình công nghệ thông tin".