Hình minh họa ebizspa

  • Danh sách chức năng
  • Quản lý dịch vụ
  • Quản lý sản phẩm
  • Quản lý khách hàng, thẻ thành viên
  • Quản lý chính sách giảm giá, chính sách tích điểm
  • Quản lý lịch hẹn
  • Quản lý lịch làm việc của nhân viên
  • Quản lý khách hàng đợi
  • Bán hàng