Phát hành phân hệ quản lý bán hàng - giao hàng qua điện thoại

Post date: May 22, 2011 7:15:41 AM

eBusiness chính thức xây dựng xong phần mềm quản lý giao hàng qua điện thoại. Phần mềm quản lý giao hàng qua điện thoại hỗ trợ quản lý hiệu quả cho các đơn vị bán hàng có giao hàng qua điện thoại.

Phần mềm bao gồm các tính năng chính:

  • Quản lý thông tin khách hàng
  • Quản lý số điện khách hàng
  • Quản lý địa chỉ khách hàng
  • Hiện thị thông tin khi gọi điện đến:
  • Khách hàng và địa chỉ khi gọi điện thoại đến
  • Hiển thị sơ đồ đường đi
  • Hiển thị phí gửi xe nếu có
  • Hiển thị phí thang máy nếu có
  • Báo cáo doanh số, doanh thu, nhập xuất tồn, công nợ, ....

Phần mềm quản lý giao hàng qua điện thoại có thể tích hợp với các phần mềm của eBusiness: phần mềm quản lý siêu thị, phần mềm quản lý nhà hàng