Hình minh họa phần mềm quản lý siêu thị

Hình phần mềm quản lý siêu thị eBizStore

  • Danh sách chức năng của phần mềm quản lý siêu thị

PHAN MEM QUAN LY BAN HANG

  • Quản lý Khách hàng, thẻ thành viên của phần mềm quản lý siêu thị

PHAN MEM QUAN LY BAN HANG

  • Quản lý chính sách khuyến mãi thẻ thành viên, tích điểm, giảm giá của phần mềm quản lý siêu thị

PHAN MEM QUAN LY BAN HANG


  • Quản lý mặt hàng - các mức giá
PHAN MEM QUAN LY BAN HANG

  • In mã vạch (barcode) của phần mềm quản lý siêu thị

PHAN MEM QUAN LY BAN HANG

  • Bán hàng của phần mềm quản lý siêu thị - bán sỉ

PHAN MEM QUAN LY BAN HANG

  • Phiếu xuất của phần mềm quản lý siêu thị - bán sỉ

PHAN MEM QUAN LY BAN HANG