Top 16 phần mềm quản lý kho miễn phí

Quản lý kho hàng hiệu quả là vô cùng quan trọng đối với mọi doanh nghiệp, giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất làm việc. Hiện nay có rất nhiều phần mềm quản lý kho miễn phí, mã nguồn mở có thể hỗ trợ doanh nghiệp quản lý kho một cách đơn giản và hiệu quả.

Như vậy có thể thấy các doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng các phần mềm quản lý kho miễn phí để hỗ trợ công việc một cách hiệu quả, tiết kiệm chi phí.