Quy trình và biểu mẫu quản lý kho trong shop thời trang

Quy trình quản lý kho là một hoạt động rất quan trọng đối với một shop thời trang nhằm đảm bảo hàng hóa được lưu trữ, vận chuyển và phân phối một cách hợp lý, hiệu quả. Một quy trình quản lý kho tốt sẽ giúp shop kiểm soát được lượng hàng tồn kho, theo dõi được nhu cầu khách hàng và kịp thời bổ sung hàng hóa.

Trước khi nhập hàng, cần lập kế hoạch nhập hàng dựa trên nhu cầu thị trường, xu hướng thời trang mới nhất, doanh số bán hàng trong tháng trước,...để đưa ra số lượng hàng cần nhập cho phù hợp, tránh tình trạng thừa hoặc thiếu hàng.

Sau khi lập kế hoạch, shop tiến hành nhập hàng từ nhà cung cấp. Khi nhập hàng cần kiểm tra kỹ chất lượng, kiểm đếm số lượng đối chiếu với hóa đơn, sau đó sắp xếp hàng hóa gọn gàng tại kho.

Sau khi nhập xong, cần lập phiếu nhập kho ghi rõ ngày nhập, mã số hàng hóa, tên hàng hóa, số lượng, đơn giá, thành tiền,...để đưa vào hệ thống quản lý kho.

Việc quản lý hàng tồn kho là rất quan trọng, tránh tình trạng thừa, thiếu hàng. Cần thường xuyên cập nhật số lượng tồn để kịp thời đưa ra quyết định nhập hàng bổ sung.

Khi có đơn đặt hàng, nhân viên kho xuất hàng đáp ứng đơn đặt hàng đó. Cần lập phiếu xuất kho ghi rõ ngày xuất, mã số hàng hóa, tên hàng hóa, số lượng xuất,...

Sau khi xuất hàng, cập nhật ngay số lượng hàng tồn tương ứng trên hệ thống quản lý để theo dõi chính xác tồn kho thực tế.

Định kỳ 1 tháng 1 lần, kế toán sẽ lập báo cáo tồn kho chi tiết theo từng mã hàng, gồm: số lượng đầu kỳ, nhập trong kỳ, xuất trong kỳ, số lượng cuối kỳ, để quản lý và theo dõi chặt chẽ hàng tồn kho.

Ngoài ra, shop cũng cần sử dụng các biểu mẫu quản lý kho sau:


Việc áp dụng đầy đủ quy trình và sử dụng các biểu mẫu quản lý kho nêu trên sẽ giúp shop kiểm soát tốt hơn lượng hàng tồn, đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng, quản lý hiệu quả chi phí. Đây cũng là yếu tố then chốt góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận cho shop thời trang.


Có một số cách để shop xác định số lượng hàng cần bổ sung vào kho:


Đánh giá kết hợp các yếu tố trên giúp shop xác định chính xác số lượng cần bổ sung để đáp ứng nhu cầu mà vẫn tiết kiệm chi phí tồn kho.