Phần mềm quản lý kho là gì?

Phần mềm quản lý kho đóng vai trò quan trọng giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả hoạt động nhập, xuất, tồn kho. Sử dụng phần mềm quản lý kho sẽ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí nhân sự, đồng thời hạn chế sai sót trong quá trình nhập liệu.

Các tính năng chính của phần mềm quản lý kho bao gồm:

Một số lợi ích chính khi sử dụng phần mềm quản lý kho bao gồm:

Một số lưu ý khi lựa chọn và sử dụng phần mềm quản lý kho: