Kinh nghiệm bán hàng: Họat động chiêu thị khách hàng

Post date: Nov 17, 2010 3:11:31 AM

Hoạt động quảng cáo, khuyến mãi nói riêng hay chiêu thị nói chung sẽ mang lại hiệu quả vô lường nếu chúng ta biết cách, bằng không nó có thể trở thành mối nguy hại cho sản phẩm và hình ảnh của doanh nghiệp.

Tác dụng của chiêu thị

  • Nhận thức sản phẩm, dịch vụ
  • Hiểu sản phẩm, dịch vụ
  • Bớt nghi ngờ
  • Xóa tan nghi ngờ
  • Tin tưởng sản phẩm, dịch vụ
  • Tránh quên sản phẩm

Hoạt động quảng cáo

  • In thông báo quảng cáo;
  • Hình ảnh di động, băng video;
  • Áp phích, panô, bướm, bao bì;
  • Cẩm nang, sổ tay từ điển;
  • Trưng bày có đèn điện, khoa trương điểm mua bán hàng;
  • Ký hiệu và biểu tượng;
  • Bảng yết thị;…

Hoạt động khuyến mãi

  • Thi, trò chơi, xổ số;
  • Quà tặng;
  • Dùng thử (hàng mẫu);
  • Hội chợ và triển lãm;
  • Trình diễn sản phẩm;
  • Phiếu dự sổ số;
  • Số tiền được giảm bớt;
  • Giải trí;
  • Chương trình kịch bản, điện ảnh;….

Hoạt động bán hàng trực tiếp

  • Đại diện bán hàng trình bày sản phẩm khi bán hàng;
  • Gặp gỡ khách hàng;
  • Chương trình thưởng;
  • Hàng mẫu;…

Hoạt động quan hệ công chúng

  • In trên các túi đựng đồ nghề, ấn phẩm;
  • Bài phát biểu trước đám đông, tuyên truyền;
  • Hội thảo, báo cáo thường niên;
  • Tài trợ;
  • Quyên góp từ thiện;
  • Giao lưu cộng đồng;
  • Vận động hành lang;
  • Các sự kiện quan trọng (ngày thành lập, ngày bán thử sản phẩm,...)

Trí Dũng (Theo Kynangquanly)