Kinh nghiệm bán hàng: Giải pháp 9 - Sử dụng thông tin khách hàng

Post date: Nov 25, 2010 9:54:23 AM

Trường hợp ứng dụng thích hợp:

Sau khi chỉnh lý thông tin khách hàng,bạn có thể tham khảo giải pháp mô tả chi tiết dưới đây để biết cách làm thế nào sử dụng tốt hơn những thông tin này:

Miêu tả chi tiết:

Người quản lý sử dụng tốt ”Thẻ thông tin khách hàng”

Người quản lý nên chú ý quản lý việc xây dựng thông tin khách hàng, đồng thời chú ý việc sử dụng (hoặc giám sát nhân viên nghiệp vụ) “Thẻ thông tin khách hàng”. Dưới đây là một số phương pháp cần cho người quản lý sử dụng tốt thông tin khách hàng để nâng cao thành tích doanh nghiệp.

- Mỗi tuần ít nhất một lần kiểm tra thẻ thông tin khách hàng của từng nhân viên nghiệp vụ

- Nhắc nhở nhân viên nghiệp vụ trước khi đi thăm khách hàng phải xem trước thông tin khách hàng

- Yêu cầu nhân viên nghiệp vụ phải nộp “Thẻ thông tin khách hàng” sau khi đi thăm khách hàng.

- Cuối tháng hoặc quý, người quản lý nên phân tích thể giao dich khách hàng làm tài liệu tham khảo để điều chỉnh trình bán hàng của nhân viên nghiệp vụ.

- Người quản lý nên tham khảo thành tích thực tế trong “thẻ khách hàng” của nhân viên phục vụ, từ đó phác thảo “kế hoạch bán hàng hàng năm”.

Phải chú ý làm mới thông tin khách hàng, những thông tin cũ cũ đã sử dụng khi muốn sử dụng lại phải kiểm tra xem có sai sót hay thay đổi nào không.

- Xem xét việc điền vào thẻ thông tin khách hàng là căn cứ quan trọng để đánh giá thành tích của nhân viên nghiệp vụ.

- Người quản lý nên nhắc nhở bản thân thường xuyên trao đổi với nhân viên nghiệp vụ về hiệu quả giao dich với khách hàng.

- Kiểm tra việc bán hàng có khớp với khoản tiền thu về không, còn khoản nợ nào chưa thu được.

Sử dụng “thẻ thông tin khách hàng” để quản lý khách hàng

- Quản lý động thái của khách hàng: sau khi xây dựng “thẻ thông tin khách hàng” thì không được xếp xó một chỗ, như vậy sẽ làm mất đi giá trị của nó. Do hoạt động kinh doanh của khách hàng luôn biến động vì thế thông tin về khách hàng cũng phải được thường xuyên điều chỉnh kịp thời. Thông qua điều chỉnh để loại bỏ thông tin cũ hoặc thông tin đã thay đổi. Kịp thời bổ sung thông tin mới vào hồ sơ và phải luôn theo sát sự biến đổi của khách hàng để đảm bảo tính động khi quản lý khách hàng.

- Tìm ra khách hàng trọng điểm: Nếu tìm ra khách hàng trọng điểm trong thông tin của các khách hàng. Khách hàng trọng điểm không chỉ bao gồm khách hàng hiện có mà còn bao gồm khách hàng tiềm năng và khách hàng trong tương lai. Điều này tạo ra cơ hội tốt để phát triển thị trường mới và cung cấp những thông tin để lựa chọn khách hàng trong tương lai.

- Vận dụng linh hoạt: Mục đích của việc quản lý, thu thập thông tin khách hàng là để sử dụng vào quá trình bán hàng. Vì thế, khi xây dựng xong “thẻ thông tin khách hàng” không nên để xếp một chỗ mà phải kịp thời cung cấp cho nhân viên bán hàng và những nhân viên có liên quan khác, làm cho những thông tin nguội biến thành thông tin nóng hổi, từ đó nâng cao quản lý khách hàng.

- Người phụ trách chuyên nghiệp: Rất nhiều thông tin khách hàng không thể tiết lộ ra bên ngoài, chỉ có thể sử dụng trong nội bộ doanh nghiệp. Vì thế, khi quản lý khách hàng nên đề ra phương pháp và quy định cụ thể do một người phụ trách chuyên nghiệp quản lý, khống chế nghiêm ngặt việc mượn và sử dụng thông tin mật của khách hàng.

Thanh Thanh (Theo Tuvannhansu.com)